Valt hypnotherapie in de toekomst binnen de reguliere zorg?

Er is een scala aan alternatieve geneeswijzen, de een betrouwbaarder dan de ander, maar als het om hypnotherapie gaat, zit het heel dicht tegen de reguliere zorg aan. Zo is hypnotherapie een ‘evidence-based’ therapie en is het bewezen effectief bij de behandeling van het prikkelbare darmsyndroom.

Nog geen ervaring met hypnotherapie? In onderstaand audiofragment wordt uitgelegd wat hypnotherapie nou precies is.

Positieve berichtgeving

De berichtgeving rondom hypnotherapie is ronduit positief. Bij deze alternatieve geneeswijze lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Wanneer je naar hypnotherapie zoekt bij Google Nieuws, lees je alleen maar koppen als: ‘Zaandammer Koos Oudkerk: ’Hypnotherapie is héél dankbaar werk’, of: ‘Hypnotherapie, eng of zweverig? Nee joh!’. De infographic hieronder geeft een overzicht van de 5 meest recente nieuwsartikelen over hypnotherapie.

Gerangschikt met behulp van ‘Google Nieuws’

Opvallend is, dat het vooral de kleine nieuwsmedia zijn die aandacht besteden aan hypnotherapie. Zij laten vaak een hypnotherapeut aan het woord, en in sommige gevallen ook een cliënt. Tegenstanders, of mensen waarbij hypnotherapie niet gewerkt heeft, komen niet aan het woord in deze artikelen.

Alternatieve behandelmethodes in het basispakket

38 procent van de Nederlanders vindt dat een of meer alternatieve behandelmethodes onderdeel moeten worden van het basispakket, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat zou betekenen dat deze (alternatieve) geneeswijzen binnen de reguliere zorg vallen. In hoeverre dit geldt voor hypnotherapie is niet bekend.

Veel onderscheid

Er is veel onderscheid tussen de verschillende alternatieve behandelmethodes die er zijn en in hoeverre een alternatieve behandelmethode vergoed wordt. Dit wordt per behandelmethode individueel bekeken. Zo besloot zorgverzekeraar CZ in 2019 om de alternatieve behandelmethodes: reïncarnatietherapie, craniosacraal therapie en ayurveda, niet meer op te nemen in het aanvullende pakket. Uit onderzoek blijkt dat hun klanten die geneeswijzen ‘belachelijk’ vinden, zo is te lezen op de website van de NOS.

Over hypnotherapie zijn de mensen juist heel erg te spreken. Zo bleek uit nieuwsberichten van onder andere het Noordhollands dagblad en Telstar Online. Hypnotherapie zou daarom misschien een alternatieve geneeswijze kunnen zijn die opgenomen wordt in het basispakket. Maar volgens Zorgwijzer, een zorgvergelijkingswebsite, moet de therapie dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Die voorwaarden zijn als volgt:

  • De zorg moet voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk met een zo hoog mogelijke bewijskracht.

Dat betekent dat hypnotherapie ook echt moet werken bij mensen, het liefst bij zo veel mogelijk mensen. Alleen dan is er een mogelijkheid dat hypnotherapie wordt opgenomen in het basispakket.

  • Het moet gaan om zorg die de beroepsgroep zelf rekent tot het aanvaarde zorgaanbod;

Met andere woorden: de hypnotherapeuten zelf moeten het er mee eens zijn dat hypnotherapie opgenomen wordt in het basispakket.

  • De zorg moet worden geleverd op een manier die de beroepsgroep als professioneel juist beschouwt.

Hiermee wordt bedoeld dat er overeenstemming moet zijn tussen de hypnotherapeuten. Dit gaat dan over de manier hoe zij hun beroep uitoefenen. De regels voor hypnotherapeuten die vergoed worden, zouden hierdoor strenger kunnen worden.

Alternatieve geneeswijzen bij Arjen Lubach

Arjen Lubach gaat in een van zijn uitzendingen verder in op alternatieve geneeswijzen. Hij beantwoordt de vraag: wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen reguliere geneeswijzen en alternatieve geneeswijzen?

Arjen Lubach geeft aan dat er weinig onderscheid is. ‘Bij de apotheek staan de onbewezen middelen gewoon naast de echte geneesmiddelen. Je zou eigenlijk net zoals in de boekenhandel een afdeling ‘fictie’ en ‘non-fictie’ moeten hebben’, zegt Lubach. Ook vertelt hij dat er doctoren zijn die alternatieve geneeswijzen voorschrijven.

Maar dit is niet het enige waaraan je kunt zien dat er weinig onderscheid meer is tussen de reguliere zorg en de alternatieve zorg. Lubach vertelt het volgende: ‘Alternatieve genezers vallen tegenwoordig onder de Inspectie van de Gezondheidszorg, net als echte doctoren. Op zich goed, want zij kijken of een behandeling veilig is en of het werkt. Alleen doen zij dat niet bij alternatieve geneeswijzen. Daarvan wordt alleen getest of zij veilig zijn, en niet of zij werken’.

Ten slotte vertelt Lubach dat de rechter in 2016 heeft bepaald dat alternatieve geneeswijzen worden vrijgesteld van BTW, net als bij reguliere geneeswijzen het geval is. De video kun je hieronder terugkijken.

Hypnotherapie: een evidence-based therapie

Het werd al duidelijk dat er weinig onderscheid is tussen alternatieve geneeswijzen en reguliere geneeswijzen, en dat 38 procent van de Nederlanders vindt dat een of meer alternatieve behandelmethodes onderdeel moeten worden van het basispakket. Ook werd duidelijk dat veel mensen te spreken zijn over hypnotherapie. Zijn hier dan mogelijkheden? Kan hypnotherapie in de toekomst in het basispakket van de zorgverzekeraars worden opgenomen en valt hypnotherapie in de toekomst binnen de reguliere zorg?

Zorgwijzer, een zorgvergelijkingswebsite, laat weten dat hypnotherapie een evidence-based therapie is. ‘Hypnotherapie is helemaal erkend als evidence-based therapie en wordt ook door de reguliere zorg steeds meer omarmt en ingezet’.

Dr. Mirella Minkman, directeur Innovatie & Onderzoek bij Vilans geeft de volgende definitie aan evidence-based: ‘Het is handelen gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van een methodiek of aanpak. Het gaat om het rationaliseren van ons handelen op basis van ‘het beste dat we weten’. Daarmee lijkt het voor een groot gedeelte te voldoen aan de voorwaarden die Zorgwijzer stelt om binnen de reguliere zorg te mogen vallen.

Hypnotherapie in het basispakket en binnen de reguliere zorg: is dat mogelijk?

Leonie Looijen- Vogelaar, bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, denkt dat het mogelijk is dat hypnotherapie in de toekomst binnen de reguliere zorg valt en dat hypnotherapie dan wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars.

‘Nu vallen wij binnen de zorgverzekeraars nog echt binnen de complementaire zorg – de alternatieve zorg noemen ze het ook nog wel eens. Daarvan uit worden wij nog steeds vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Maar hypnotherapie wordt ook steeds meer gebruikt in de reguliere zorg, zoals bij behandeling van het prikkelbare darmsyndroom’, vertelt Leonie.

Ze vertelt ook dat er ziekenhuizen zijn waar mensen met PDS, het prikkelbare darmsyndroom, doorverwezen worden naar hypnotherapeuten. Of dat ziekenhuizen zelfs hypnotherapeuten in de arm nemen om patiënten te helpen. ‘Je merkt dat de reguliere zorg en de alternatieve zorg meer door elkaar heen gaan lopen – het gaat dichter bij elkaar liggen’, concludeert Leonie Looijen- Vogelaar.

Wel denkt Leonie dat er nog verschillende onderzoeken aan voorafgaan voordat hypnotherapie opgenomen kan worden in het basispakket. ‘Er moet nóg meer gekeken worden naar de diverse klachten die je met hypnotherapie kunt behandelen’, stelt Leonie.

In hoeverre de overheid bezig is met de verplaatsing van hypnotherapie naar de reguliere zorg, is niet duidelijk. Wel is duidelijk geworden dat mensen te spreken zijn over hypnotherapie en dat de scheidingslijn tussen hypnotherapie en de reguliere zorg niet groot meer is. Onderzoeken zullen echter nog moeten uitwijzen of hypnotherapie daadwerkelijk binnen de reguliere zorg kan vallen.  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *