CEASE-therapie: een genezing voor autisme?

Door: Manuela Smit

Het kan zomaar zijn dat jij een broer, beste vriend of collega hebt met autisme. In de meeste gevallen kunnen mensen met autisme een prima leven leiden. Hoewel niet alles bekend is over deze aandoening, worden er wel continu nieuwe ontdekkingen gedaan over de gevolgen van autisme. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat autisme een aandoening is die je je hele leven meedraagt. Er zijn wel therapieën om het handelbaarder te maken, maar echt weg gaat het nooit. Of toch wel? Althans, dat is de bewering van CEASE-therapie.

Wat is CEASE-therapie?

CEASE-therapie, wat staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression, houdt kort in dat autisme kan worden genezen door het innemen van homeopathische middelen. Hierbij zou de ‘schade’ van vaccinaties teniet worden gedaan. “Met isotherapie, een vorm van homeopathie die de toxische stoffen als een homeopathisch medicijn gebruikt, kan de verstorende werking op het kind weer uitgewist worden”, aldus Tinus Smits, de bedenker van CEASE-therapie, op zijn eigen site.

Hoe wordt je CEASE-therapeut?

Therapeuten volgen een cursus van gemiddeld vijf dagen om deze therapie uit te mogen voeren. De meeste CEASE-therapeuten staan ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Naast de opleiding tot CEASE-therapeut hebben homeopaten die zijn aangesloten bij de NVKH ook een minimaal vijfjarige beroepsopleiding gevolgd voor klassieke homeopathie.

Veel CEASE-therapeuten staan bovendien geregistreerd in het BIG-register, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Zij kunnen alleen een BIG-registratie aanvragen als aan de opleidingseisen voldaan wordt. Elke vijf jaar moeten zij zich opnieuw registreren en aantonen dat zij voldoende uren in het beroep hebben gewerkt. “Iemand kan naast uitoefenen van het ‘BIG-beroep’ nog wel andere werkzaamheden verrichten, zoals bepaalde therapieën geven”, aldus Renee Simonis van het CIBG, dat het BIG-register bijhoudt.

Effectiviteit

De effectiviteit van deze therapie is op zijn best discutabel. Er zijn immers honderden onderzoeken, door onder andere de Gezondheidsraad, die aantonen dat vaccinaties niet de oorzaak zijn van autisme. Volgens het RIVM halen tegenstanders van vaccinaties soms een berucht artikel aan van de Engelse arts Andrew Wakefield uit 1998. In dit artikel legde Wakefield een verband tussen het mazelen-vaccin en autisme. Deze studie werd later echter teruggeroepen wegens fraude en Wakefields artsentitel werd ontnomen. “Desondanks duikt dit verhaal sindsdien met regelmaat op en maakt het ouders met vragen over vaccinaties onzeker”, aldus het RIVM.

“Dit blijft een mythe die maar niet lijkt uit te sterven.”

Sommige ouders denken dat vaccinaties autisme kunnen veroorzaken. Dit komt omdat de eerste BMR-vaccinaties worden gegeven in dezelfde periode dat autisme meestal wordt geconstateerd. De BMR-vaccinaties blijken echter geen invloed te hebben op autisme. Toch blijft dit een mythe die maar niet lijkt uit te sterven. De Nederlandse Vereniging voor Autisme distantieert zich ook van deze bewering en wijst hierbij op de standpunten van de WHO. Daarnaast ondersteunt de NVA het Rijksvaccinatieprogramma. “Wij willen dan ook oproepen tot het stoppen van verspreiden van feitelijke onjuistheden over het ontstaan van autisme, aangezien dit kan leiden tot veel onrust en onbegrip.”

Catherine de Jong, anesthesioloog en lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, heeft zelf een actie opgericht om klachten in te dienen tegen de ongegronde gezondheidsclaims van CEASE-therapeuten. “Onze visie is duidelijk: CEASE-therapie is 100% kwakzalverij en oplichterij.”

Edzard Ernst, voormalig hoogleraar complementaire geneeskunde en auteur van het boek ‘Alternative medicine: A critical assessment of 150 modalities’, heeft CEASE-therapie in zijn boek ook onder de loep genomen. Hierin schrijft hij dat CEASE-therapie op geen enkele manier bewezen is. “Sterker nog, het gaat recht in tegen de wetenschap”, schrijft Ernst. De therapie is onethisch en ineffectief. Ernst geeft wel aan dat de therapie in principe veilig is om te gebruiken omdat het niet schadelijk is voor de gezondheid.

Bron: Pixabay

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Anne-Marie van Raaij-Schouten is CEASE-therapeut en voorzitster van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Deze vereniging staat voor het verspreiden van informatie over ziekten en vaccinaties. Volgens Van Raaij-Schouten zijn vaccinaties één van de vele mogelijke oorzaken van autisme, zo kunnen ook zaken zoals een zware bevalling meespelen. “Elk kind is anders, het ene kind reageert zus op de vaccinatie en de andere zo. Het is heel individueel.” Bij het ene kind zou dus een verkoudheid een gevolg van de vaccinaties kunnen zijn, bij het andere kind veroorzaakt het autisme of diabetes. Maar dat vaccinaties onbetrouwbaar zijn, staat voor Van Raaij-Schouten in ieder geval vast. “Voor alle kinderen zouden vaccinaties geschikt moeten zijn, maar dat kan niet. Het ene kind kan het aluminium dat in vaccinaties zit niet goed verwerken, wat tot nare gevolgen kan leiden.” 

Aluminiumzouten zijn een veelgebruikte hulpstof in vaccinaties omdat ze het afweersysteem stimuleren. Per dag krijgen we ongeveer 5-15 mg aluminium binnen via de lucht, ons voedsel en ons drinkwater. Aluminium veroorzaakt alleen in een hoge dosis problemen. Volgens het RIVM is het zo dat de concentratie aan aluminium in het lichaam na een vaccinatie nog steeds ver onder het toelaatbare niveau blijft. “In de afgelopen 80 jaar, waarin aluminiumverbindingen wereldwijd op grote schaal zijn gebruikt in vaccins, zijn er geen schadelijke gevolgen geconstateerd van het gebruik van aluminium in vaccins bij mensen”, meldt het RIVM in het Rijksvaccinatieprogramma. Van Raaij-Schouten staat echter achter de effectiviteit van haar therapie. “Ik heb al honderden kinderen geholpen, en de ouders zijn me zo dankbaar.”

“We waren ons vertrouwen in de reguliere zorg verloren.”

Ouders van kinderen met autisme

Over het algemeen zijn het kinderen die deze therapie ondergaan. Zij worden meestal door hun ouders meegenomen naar een CEASE-therapeut. De meest voorkomende reden voor ouders om te kiezen voor een CEASE-therapie behandeling is vanwege de hoop die het biedt. Zo geeft Winnie Schols-Nanninga aan dat zij haar zoon deze therapie als kind heeft laten ondergaan omdat zij het vertrouwen in de reguliere zorg had verloren. “Bij onze zoon waren bepaalde dingen in autisme die wij totaal niet herkenden, maar de reguliere zorg speelde daar helemaal niet op in. Soms werden er zulke domme beweringen gedaan dat we daar heel erg ons vertrouwen in zijn verloren. Toen zijn we gaan kijken naar wat er nog meer was en zo zijn we terecht gekomen bij alternatieve therapieën.” Zelf geeft zij aan dat de therapie niet effectief was voor haar kind, maar dat ze wel gelooft dat het voor andere kinderen wel zou kunnen werken.

Luister de gehele podcast hier.

Vergoedingen

Maar hoe zit het met de verzekeraars? In het algemeen geldt voor verzekeraars het principe van marktwerking. Waar vraag naar is vanuit de markt, wordt door een verzekeraar vergoed. De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten heeft dit schema dat weergeeft in hoeverre homeopathische therapieën worden vergoed door de verzekeraars.

Er zijn echter wel eisen die worden gesteld vanuit de verzekeraars aan de therapieën die zij vergoeden. Zilveren Kruis geeft aan te kijken naar de AGB-code en of een therapeut lid is van een beroepsvereniging. Christine Rompa van Zilveren Kruis geeft aan: “Wij kijken niet naar de effectiviteit, dat is niet onze taak en dat wordt lastig. Elk jaar kijken we op basis van gebruik en de wensen van klanten of we iets aanpassen of niet.”

Bron: Pixabay

Kwalititeitseisen

Nynke Kooi van Menzis geeft aan dat Menzis kritisch kijkt naar de therapieën die zij vergoeden. “Het is namelijk niet zo dat alternatieve geneeswijzen helemaal geen voordelen kunnen hebben voor de verzekerde. Denk dan met name aan het mentale welzijn. In de reguliere geneeskunde is het regelmatig zwart-wit: iets helpt of niet en je moet er maar mee ‘dealen’ als patiënt.” Menzis vergoedt alleen behandelingen van therapeuten die zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Hiervoor hanteert Menzis een kwaliteitscriterium die periodiek getoetst wordt. Een beroepsvereniging die lager scoort dan een 7.0 wordt niet erkend, maar ook niet alle beroepsverenigingen die wel hoger scoren dan een 7.0 worden erkend. Verenigingen die bijvoorbeeld nog experimenteel of religieus van aard zijn, worden niet erkend.

Ook mag een behandeling geen vervanging zijn van de reguliere zorg. “Denk daarbij aan homeopathische vaccinatie die het Rijksvaccinatieprogramma zou vervangen. Dat staan wij niet toe: alternatieve geneeswijzen zijn een aanvullend product en mogen dus niet de reguliere geneeskunde vervangen of verdringen”, aldus Kooi. Bovendien moet een therapie nauw verwant zijn met de reguliere gezondheidszorg. Of een therapie bewezen effectief is, is hierbij niet van belang “De effectiviteit van de behandeling kan hierin geen rol spelen. Een inspanning om Menzis van deze effectiviteit te overtuigen en zo vergoeding te bepleiten is dus niet zinvol.”

Klik op ‘info’ om het inkoopbeleid van de desbetreffende zorgverzekeraar te bekijken

Koepelorganisaties

Ook VGZ stelt in ieder geval de eis dat therapeuten lid zijn van een beroepsvereniging, maar VGZ is minder terughoudend dan Menzis in het vergoeden van therapieën. VGZ maakt namelijk gebruik van vijf koepelorganisaties, waaronder ook tientallen beroepsverenigingen vallen. Zij maken zelf afspraken om de alternatieve zorg zo veilig mogelijk te maken. “Dit doen we door eisen te stellen aan de minimale opleiding van de behandelaar en alleen behandelingen van leden van specifieke beroepsverenigingen voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Die koepelorganisaties en beroepsverenigingen houden toezicht namens VGZ”, aldus Jascha Hagendoorn van VGZ.

Draagvlak

CZ kijkt, net als de andere zorgverzekeraars, naar het draagvlak voor therapieën. In 2018 zijn een aantal therapieën geschrapt uit de aanvullende verzekering waarvan het draagvlak minder dan 12% was. “Wij doen geen uitspraken over de effectiviteit van een therapie. Een belangrijke voorwaarde die CZ wel stelt is dat de genezer minimale medische basiskennis heeft door te voldoen aan de eisen van de PLATO-opleiding. Bovendien moet de genezer aangesloten zijn bij een door ons erkende beroepsvereniging”, aldus Arjen Zwaan van CZ.

Aanvullend pakket

Waarbij Menzis aangeeft CEASE-therapie niet te vergoeden omdat het te veel dient als een verdringing van de reguliere zorg, geeft VGZ aan dat zij hun best doen om een therapie zo veilig mogelijk te houden. Bij VGZ worden bepaalde CEASE-therapeuten echter wel vergoed en zij laten de branche zichzelf controleren. Hoe aanvullender het pakket, hoe hoger de vergoeding en hoe meer therapieën vergoed worden. De effectiviteit van een therapie speelt bij geen enkele verzekeraar een rol bij het bepalen of het wordt vergoed of niet. Het principe van marktwerking speelt in ieder geval een leidende rol.

Of CEASE-therapie echt werkt, weten we niet. Sommige ouders zweren erbij dat hun kind van autisme is genezen, terwijl andere mensen de therapie als schadelijk achten. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt de therapie nog wel deels vergoed in het aanvullend pakket. Er wordt hierbij niet gekeken naar de effectiviteit, maar de meeste zorgverzekeraars doen wel zo veel mogelijk hun best om te kijken of CEASE-therapie aan de kwaliteitseisen voldoet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *